SK3SN / Westra Gästrike Sändare Amatörer


Lämna en kommentar

Årsavslutning, städning & idéer

Eftersom det nu är påväg att gå till sitt slut på året så tänkte vi i stillsamhet att det nog får bli en extra satsning på att få DSTAR att rulla, lite bättre, lite snabbare med mer svängrum.

Det som vi funderat på under en längre tid är AMPR som vi tycker är en naturlig förlängning av det projekt vi startade med. Planering för nya länkar och då ca 300MBit bandbredd för siten. Någon nyfiken person kommer nog fundera om det verkligen behövs, och nej, det är osannolikt att all bandbredd kommer behövas. Dock går det att länka vidare och därmed kan bandbredden bli utnyttjad på sikt. Planerna är igång och skissar även på en redundant anslutning i bakgrunden för eventuell montering under Q1-Q2 2016. Vi hoppas såklart att någon klubb tar utmaningen och hinner få sina repeatrar och projekt klart innan vi får det.

Slutligen är förhoppningen att vi ska kunna helt sälja av allt som klubben har i sitt förråd för att få in pengar och kunna göra andra utflykter, investeringar och projekt. SM3HJN/Ecke har länge huserat klubbens prylar och det har fungerat bra. Men att bara lagra saker i väntan på att dom kanske kan komma till användning är inte vad vi borde göra. Vi får återkomma med vad vi behöver sälja av efter nyår.

Om inget händer innan 2016 så önskar vi alla er en bra avslutning på året och hoppas på ett ännu bättre kommande år.