SK3SN / Westra Gästrike Sändare Amatörer


2 kommentarer

Inspiration från Rakeldagen 2015

Efter SA3BIB/Johan’s besök på Rakeldagen igår står klart att övningar med samhällsskydd, beredskap och nya utmaningar står på agendan. Fortlöpande diskuterades det den nu reella verkligheten med flyktingkrisen som intagit Sverige och medför nya problem som aldrig funnits tidigare och därför inte givts tid att öva. Bland annat är det CRBRNE, kommunikation och andra hot som relaterar till samhällsviktiga förnödenheter som står högt på agendan.

För SK3SN’s del betyder det att vi hoppas på att bredda med fler samarbetspartners och kanske än en gång sträcka ut trevande hand till de klubbar som vill samarbeta för att bygga något som kan gynna många fler än bara den lokala klubben. Något man gjort riktigt bra vill man såklart dela med sig av!

Några delar som vore önskvärt är att dela idéer för kablage, kontaktering, antenntillverkning och annat som varje enskild medlem kan kunna utnyttja och ha nytta av. Med lite tur kan detta inspirera fler vilande amatörer att göra något roligt. Blir det väldigt bra kan vi kanske locka blivande amatörer.


Lämna en kommentar

CCS7 är nu standard för DSTAR och DMR.

Efter vad som kan antas vara dålig planering från tidigare CCS-system så har nu version 7 tagit form och är högst aktuell att uppdatera till för de som vill dra nytta av tekniken. Det bör nog även poängteras att det inte är ett måste och det är endast de som tycker att de vill använda tekniken som behöver registrera sig.

Vill man nu registrera sig så kan man börja med att besöka http://register.ham-digital.net/ där man fyller i sina uppgifter. Lite information kan vi väl passa på att lämna samtidigt. Sverige har fått prefix  240.

Så även om du inte vill använda tjänsten fullt ut, kanske man vill reservera ett lågt nummer för kommande användning framöver. Registreringen är snabb och smidig. Det kräver endast minimalt med arbete för att få igång allt. Hur du vill använda tjänsten och vad som går att göra kan och kommer nog förändras med tiden.