SK3SN / Westra Gästrike Sändare Amatörer


1 kommentar

Ny webplats, nya möjligheter.

Hösten börjar övergå till vinter. Detta medför många möjligheter och projekt. En av dessa projekt är att skapa en ny webplats, och det du ser nu är ett första utkast av vad som kommer.

Frågor, förslag eller förfrågningar skickas enklast till SM3HJN/Ecke eller SA3BIB/Johan.